SENTENCJE PRAWNE

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM
- sprawiedliwość idzie za prawem

AUDIATUR ET ALTERA PARS
- niechaj będzie wysłuchana i druga strona

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR
- nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli

CONSENSUS FACIT LEGEM
- zgoda tworzy prawo

DURA LEX SED LEX
- twarde prawo, lecz prawo

IGNORANTIA IURIS NOCET
- nieznajomość prawa szkodzi

IS FECIT CUI PRODEST
- ten uczynił, komu to przyniosło korzyść

LEX NEMINEM COGIT AD IMPOSSIBILIA
- prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

LEX RETRO NON AGIT
- prawo nie działa wstecz

NULLUM CRIMEN SINE LEGE
- nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego

NULLA POENA SINE LEGE
- nie ma kary bez przepisu prawa 

NON BIS IN IDEM
- nikogo nie należy karać po raz drugi za to samo

PACTA SUNT SERVANDA
- umów należy dotrzymywać

PRIUS QUAM EXAUDIAS NE IUDICES
- nie sądź zanim wysłuchasz

PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE
- pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO
- dobro publiczne winno być najwyższym prawem

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
- dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem

SI DUO FACIUNT IDEM, NON EST IDEM
- gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo

TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS
- jeden świadek, żaden świadek 

UBI LEX, IBI POENA
- gdzie jest prawo, tam jest i kara

ULTRA POSSE NEMO OBLIGATUR
- nikt nie jest obowiązany uczynić więcej, niż może

Powrót do strony głównej

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl