Przypadek 27

EKSPERYMENTY ZA ZGODĄ CHOREGO

Kobieta, 43 lata, rak jajników, przerzuty do otrzewnej i do opłucnej; zgoda pacjentki na iniekcje substancji, które nie mają związku z chorobą, ale pozwolą na badania post mortem.

Powrót do strony głównej

1. Prawo międzynarodowe

   Odpowiedź jest pozytywna (w zgodzie z art. 7 Paktu Cywilnego, cytowanego w przypadku 26), jeśli zgoda jest naprawdę dobrowolna i przemyślana, to znaczy gdy kobieta dokładnie rozumie, w jakim stanie się znajduje, i jeśli zgoda nie była dana pod presją psychiczną.

2. Etyka

   Deklaracja Helsińska (WHO, 1964) zezwala na przeprowadzanie eksperymentów na chorych w celach badawczych pod warunkiem zachowania podstawowych reguł, które mówią, że przede wszystkim należy dbać o dobro pacjenta. Konieczna jest także dobrowolna zgoda pacjenta.

3. Moralność religijna

a) Katolicka. Jeśli pacjent wyraził zgodę, to eksperymenty z lekami są moralnie dozwolone, ponieważ mogą być nadzieją dla wielu ludzi [Pius XII, AAS 44 (1952), s. 784 i n.]. Ma się rozumieć, że należy wcześniej przeprowadzić doświadczenie, potwierdzające nieszkodliwość danego medykamentu.
b) Protestancka. Należy z maksymalną uwagą upewnić się, że zgoda była dana z pełną znajomością zaistniałej sytuacji i nie jest rezultatem wymuszenia.
c) Żydowska. Iniekcje z substancji, które nie mają związku z chorobą, mogą być dokonane pod warunkiem, że pacjent wyrazi dobrowolną i przemyślaną zgodę i że te zabiegi nie będą miały negatywnych efektów dla chorego.
d) Muzułmańska. Islam stanowczo zabrania praktycznego próbowania na chorych leków, nie mających związku z leczeniem danej choroby. Dobrowolna i przemyślana zgoda pacjenta na eksperymenty nie może być brana pod uwagę w terminalnym stadium choroby, ze względu na jego stan fizyczny.
e) Buddyjska. Zdanie podobne do zdania innych religii. 

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl