Powrót ->
Słowniczek akronimów angielskich
używanych w korespondencji elektronicznej w Internecie

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y

  4U - (ang. For You) - dla ciebie


  ADN (ang. Any Day Now) - lada dzień, niedługo
  AFAICR (ang. As Far As I Can Recall) - o ile sobie przypominam
  AFAICT (ang. As Far As I Can Tell) - o ile mogę powiedzieć
  AFAIK (ang. As Far As I Know) - o ile wiem, o ile mi wiadomo
  AFAIR (ang. As Far As I Remember) - o ile sięgam pamięcią
  AFK (ang. Away From Keyboard) - z dala (daleko) od klawiatury
  AIM (ang. Another IBM Mistake) - kolejna pomyłka (błąd) firmy IBM
  AIUI (ang. As I Understand It) - tak jak ja to rozumiem
  AKA (ang. Also Known As) - znany także jako...
  ASAP (ang. As Soon As Possible) - tak szybko, jak to tylko jest możliwe
  ATB (ang. All The Best) - wszystkiego najlepszego
  AWGTHTGTTA (ang. Are We Going To Have To Go Through This Again?)
  - czy będziemy musieli przechodzić przez to jeszcze raz?


  B. (ang. By!) - do zobaczenia, na razie
  B4 (ang. Before) - wcześniej, poprzednio
  B4N (ang. Bye For Now) - na razie, cześć (na pożegnanie)
  BBL (ang. Be Back Later) - wrócę później
  BFN (ang. Bye For Now) - na razie, cześć (na pożegnanie)
  BG (ang. Big Grin) - duży, szeroki uśmiech
  BICBW (ang. But I Could Be Wrong) - ale mogę się tutaj mylić
  BIUYIOP (ang. Blow It Up Your I/O Port) - wysadź swój port wejścia/wyjścia
  BOFH (ang. Bastard Operator From Hell) - świński operator rodem z piekła
  BRB (ang. Be Right Back) - zaraz wracam
  BRS (ang. Big Red Switch) - duży, czerwony przycisk (włącznik)
  BTA (ang. But Then Again) - ale później znowu...
  BTW (ang. By The Way) - a tak przy okazji...


  CAD (ang. Ctrl-Alt-Del) - jednocześnie nacisnąć trzy przyciski: CTRL+ALT+DELETE
  CU (ang. See You) - do zobaczenia
  CUL (ang. See You Later) - do zobaczenia później
  CUL8ER (ang. See You Later) - do zobaczenia później
  CUL8R (ang. See You Later) - do zobaczenia później
  CY (ang. See You) - do zobaczenia
  CYL (ang. See You Later) - do zobaczenia później


  DIIK (ang. Damned If I Know) - o ile wiem przeklęty
  DL (ang. Download) - ściągnij to (skopiuj z podanego miejsca)
  D/L (ang. Download) - ściągnij to (skopiuj z podanego miejsca)
  DTRT (ang. Do The Right Thing) - postąpisz dobrze (słusznie), jeśli...


  EOD (ang. End Of Discussion) - kończę rozmowę na ten temat ("koniec i kropka")
  EOT (ang. End Of Thread) - koniec wątku, zakończenie dyskusji na dany temat
  EOT (ang. End Of Transmission) - koniec (zakończenie) transmisji
  ETLA (ang. Extended Three Letter Acronym) - rozszerzony skrót trzyliterowy


  FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - najczęściej zadawane pytania
  FF (ang. Fire and Forget) - spal i zapomnij
  FISH (ang. First In, Still Here) - pierwszy na miejscu i wciąż tu jest
  FITB (ang. Fill In The Blank...) - wypełnij puste pole (miejsce)....
  FOAF (ang. Friend Of A Friend) - przyjaciel przyjaciela
  FTL (ang. Faster Than Light) - szybciej niż światło
  FWIW (ang. For What It's Worth) - ile to jest warte
  FYEO (ang. For Your Eyes Only) - tylko dla Twych oczu (tylko do Twojej informacji)
  FYI (ang. For Your Information) - (tylko) do Twojej wiadomości


  G (ang. Grin) - szeroki uśmiech
  GA (ang. Go Ahead) - no, dalej
  GAFIA (ang. Get Away From It All) - uciec daleko od tego wszystkiego
  GAMMD (ang. Go Ahead Make My Day) - no, dalej pokaż co potrafisz
  GBH (ang. Great Big Hug) - ściskam mocno (ogromny, silny uścisk)
  GD&R (ang. Grinning, Ducking & Running) - szeroki uśmiech, unik i ucieczka
  GH (ang. Getting Hard) - ciężkie dojście
  GIGO (ang. Garbage In, Garbage Out) - śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu
  GIWIST (ang. Gee, I Wish I'd Said That) - chciałbym to powiedziec tak jak ty
  GLGH (ang. Good Luck and Good Hunting) - powodzenia i dobrych łowów
  GOK (ang. God Only Knows) - Bóg jeden raczy wiedzieć


  H (ang. Hug) - uścisk
  HB (ang. Hug Back) - odwzajemniony uścisk
  HHOJ (ang. Ha Ha Only Joking) - ha ha, to był tylko żart
  HHOK (ang. Ha Ha Only Kidding) - ha ha, ja tylko żartowałem
  HHOS (ang. Ha Ha Only Serious) - ha ha to było na poważnie
  HIWTH (ang. Hate It When That Happens) - nie cierpię, kiedy to się dzieje
  HNY (ang. Happy New Year) - Szczęśliwego Nowego Roku
  HSIK (ang. How Should I Know) - skąd powinienem to wiedzieć
  HTH (ang. Hope This Helps) - mam nadzieję, że to pomoże


  IAC (ang. In Any Case) - w każdym wypadku
  ICN (ang. I See Now) - teraz rozumiem
  ICOCBW (ang. I Could, Of Course, Be Wrong) - mogę się oczywiście mylić
  IC (ang. I See) - rozumiem
  IDTT (ang. I'll Drink To That!) - wypiję za to
  IIRC (ang. If I Remember Correctly) - jeśli dobrze pamiętam...
  IITYWIMIWHTKY (ang. If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You)
  - jeśli powiem ci co to znaczy, będę musiał cię zabić

  IITYWIMWYBMAD (ang. If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink?)
  - jeśli powiem ci co to znaczy, czy zafundujesz mi drinka?
  ILY (ang. I Love You) - kocham cię
  IMAO (ang. In My Arrogant Opinion) - moim aroganckim zdaniem
  IME (ang. In My Experience) - z mojego doświadczenia
  IMHO (ang. In My Humble Opinion) - moim skromnym zdaniem
  IMNSHO (ang. In My Not So Humble Opinion) - moim nie tak bardzo skromnym zdaniem
  IMOBO (ang. In My Own Biased Opinion) - moim stronniczym zdaniem
  IMO (ang. In My Opinion) - moim zdaniem
  INPO (ang. In No Particular Order) - w nieszczególnym porządku (kolejności)
  IOW (ang. In Other Words) - innymi słowy, inaczej mówiąc
  IRL (ang. In Real Life) - w świecie rzeczywistym
  IS (ang. I See) - rozumiem
  IWBNI (ang. It Would Be Nice If) - byłoby miło gdyby...
  IYKWIM (ang. If You Know What I Mean) - jeśli wiesz co mam na myśli (o czym myślę)
  IYKWIMAITYD (ang. If You Know What I Mean And I Think You Do)
  - jeśli wiesz co mam na myśli, a wydaje mi się, że wiesz
  IYFEG (ang. Insert Your Favorite Ethnic Group) - wybierz twoją ulubioną grupę etniczną


  JK (ang. Just Kidding) - tylko żartowałem
  JSNM (ang. Just Stark Naked Magic) - to tylko surowa, naga magia (czary)


  K (ang. Kiss) - pocałunek, całusek
  KB (ang. Kiss Back) - całusek zwrotny
  KHYF (ang. Know How You Feel) - wiem, co czujesz
  KMYF (ang. Kiss Me You Fool) - pocałuj mnie głuptasie
  KOTC (ang. Kiss On The Cheek) - pocałunek (całusek) w policzek


  LAB&TYD (ang. Life's A Bitch & Then You Die)
  - życie jest brutalne (dosłownie: życie to dziwka) a później umierasz
  LLTA (ang. Lots and Lots of Thunderous Applause) - dużo, dużo gromkich braw
  LMAO (ang. Laughing My Ass Off) - śmiać się do rozpuku
  LOL (ang. Laughing Out Loud) - śmiejąc się głośno
  LOLAK (ang. Lots Of Love And Kisses)
  - gorące pozdrowienia i całusy (dosłownie: dużo miłości i całusów)

  L8R (ang. Later) - (do zobaczenia) później
  LR (ang. Later) - (do zobaczenia) później


  MMF (ang. Make Money Fast) - zarobić szybko pieniądze, szybki zarobek
  MOF (ang. Male Or Female) - mężczyzna czy kobieta? (pytanie o płeć)
  MORF (ang. Male OR Female) - mężczyzna czy kobieta? (pytanie o płeć)
  MOTOS (ang. Member of the Opposite Sex) - przedstawiciel płci przeciwnej
  MOTSS (ang. Member of the Same Sex) - przedstawiciel tej samej płci
  MYOB (ang. Mind Your Own Business) - pilnuj swojego interesu, pilnuj swojego nosa


  NFW (ang. No Friggin Way) - nie ma mowy
  NFWM (ang. No Friggin Way Man) - nie ma mowy, człowieku
  NTYMI (ang. Now That You Mentioned This) - skoro już o tym wspominasz (piszesz)


  OIC (ang. Oh, I See) - ach tak, już rozumiem
  OOTC (ang. Obligatory On Topic Comment) - komentowanie tylko na dany temat
  OTOH (ang. On The Other Hand) - z drugiej strony


  POV (ang. Point Of View) - punkt widzenia


  RE (ang. Regarding) - odnośnie
  REHI (ang. RE + Hi Again) - odpowiadam i witam ponownie
  ROTFLAHMS (ang. Rolling On The Floor Laughing And Holding My Side) - tarzając się po podłodze i trzymając za boki ze śmiechu
  ROTFL (ang. Rolling On The Floor Laughing) - tarzając się po podłodze ze śmiechu
  RSN (ang. Real Soon Now) - wkrótce będzie realne (możliwe), wkrótce się wydarzy
  RTFM (ang. Read The F... Manual) - przeczytaj tę p... instrukcję
  RTM (ang. Read The Manual) - przeczytaj instrukcję


  S (ang. Smile) - uśmieszek, buźka (np. :-)
  SB (ang. Smile Back) - uśmieszek zwrotny
  SCNR (ang. Sorry, Could Not Resist) - przepraszam, ale nie mogłem się oprzeć
  SMOff (ang. Serious Mode Off) - a teraz będę żartował (dosłownie: poważny tryb wyłączony)
  SMO (ang. Serious Mode On) - a teraz koniec żartów (dosłownie: włączyłem tryb poważny)
  SNAFU (ang. Situation Normal: All F... Up) - sytuacja w normie, tzn. wszystko spieprzone
  SO (ang. Significant Other) - ktoś mający znaczny wpływ na zachowanie innej osoby
  SOFH (ang. Sense Of Humor Failure) - brak poczucia humoru
  SPAM (ang. Stupid Person Advertisement) - głupie ogłoszenie (anons, reklama)
  SUP (ang. what'S UP?) - jak leci?, co słychać?
  SYA (ang. Save Your Ass) - ratuj się kto może (dosłownie: ratujcie swoje tyłki)


  TAFN (ang. That's All For Now) - to na razie wszystko, to wszystko na dziś
  TARFU (ang. Things Are Really F... Up) - wszystko jest naprawdę pokręcone
  TGIF (ang. Thank God Its Friday) - dzięki Bogu, już piątek
  THX (ang. Thanx) - dzięki, dziękuję
  TNX (ang. Thanx) - dzięki, dziękuję
  TIA (ang. Thanks In Advance) - z góry dziękuję
  TLA (ang. Three Letter Acronym) - trzyliterowy akronim (skrót)
  TTBOMK (ang. To The Best Of My Knowledge) - w oparciu o moją najlepszą wiedzę
  TTFN (ang. Ta-Ta For Now) - pa, pa, na razie
  TTYL (ang. Talk To You Later) - powiem Ci później
  TTYL (ang. Type To You Later) - napiszę Ci później
  TYVM (ang. Thank You Very Much) - dziękuję Ci bardzo
  TVM (ang. Thanks Very Much) - wielkie dzięki, bardzo dziękuję


  UL (ang. Upload) - wrzuć, przekaż
  U/L (ang. Upload) - wrzuć, przekaż
  VEG (ang. Very Evil Grin) - bardzo złośliwy szeroki uśmiech
  VES (ang. Very Evil Smile) - bardzo złośliwy uśmieszek


  W (ang. Wink) - mrugnięcie
  WB (ang. Welcome Back) - witam ponownie, już wróciłem
  WFM (ang. Works For Me) - pracuje dla mnie
  WOFTAM (ang. Waste Of Flaming Time and Money) - strata cholernego czasu i pieniędzy
  WRT (ang. With Regard To) - z wyrazami szacunku dla...
  WT (ang. Without Thinking) - nie myśląc, bez zastanowienia
  WTH (ang. What the Hell) - co się dzieje?, co u licha?
  WTHDTM (ang. What The Hell Does That Mean) - co do diabła to ma znaczyć?
  WTTM (ang. Without Thinking Too Much) - nie myśląc zbyt wiele
  WYGIWYPF (ang. What You Get Is What You Pay For) 
  - dostałeś dokładnie to, za co zapłaciłeś

  WYSINNWYG (ang. What You See Not Necessarily What You Get)
  - to co widzisz jest niekoniecznie tym co dostaniesz
  WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) - to co widzisz, to dostaniesz (otrzymasz)


  YAFIYGI (ang. You Asked For It You Got It) - prosiłeś o to, więc masz
  YGLT (ang. You're Gonna Love This) - to ci się spodoba, polubisz to
  YMMV (ang. Your Mileage May Vary) - twój wynik może być inny (dosłownie: Twój wynik na liczniku może się różnić)
  YMMVG (ang. Your Mileage May Vary Greatly) - twój wynik może się znacznie różnić
  YWIA (ang. You're Welcome In Advance) - z góry serdecznie zapraszam

Oprac. lek. Jarosław Kosiaty
Wszelkie prawa zastrzeżone.
e-mail: jkosiaty@esculap.pl

Powrót do strony głównej