W telegraficznym skrócie...

Jarosław Kosiaty pochodzi z Nowego Sącza, ale od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Lekarz, wykładowca uniwersytecki (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), dziennikarz, webmaster, od 2000 roku redaktor naczelny portalu dla lekarzy Esculap.com. Wcześniej asystent w Klinice Neurologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, później w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Stypendysta Fundacji Amerykańsko-Austriackiej w Salzburgu oraz trzykrotny stypendysta Unii Europejskiej (Universite de Nancy, Francja).

Autor ponad 100 prac, głównie popularnonaukowych oraz poradnikowych (m.in. na temat wykorzystania Internetu w kształceniu medycznym i praktyce lekarskiej), zamieszczanych na łamach takich czasopism jak: "Gazeta Lekarska", "Kardiologia Polska", "Magazyn Aptekarski", "Magazyn Medycyny Rodzinnej", "Medycyna Praktyczna", "Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze", "Neurologia Praktyczna", "Psyche", "Puls", "Terapia", "Integracja", "Dama Pik", "Sądeczanin" i innych. Autor poradników dla lekarzy: "Jak korzystać z Internetu" (ze wstępem Stanisława Lema), "Internet w rękach lekarza-praktyka", "Neurologia w Internecie", "Komputer i Internet w pytaniach i odpowiedziach", "Prawo medyczne i promocja usług lekarskich w sieci Internet", "Aspekty prawne w praktyce lekarzy POZ", "Onkologia w sieci Internet", "Mój pomysł na praktykę lekarską", "Polski lekarz w Unii Europejskiej". Współtwórca programu telewizyjnego "Komputerowy Lekarz Domowy" (TVP1). Twórca serwisów internetowych m.in. Akademii Medycznej w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Reumatologii w Warszawie, Biblioteki Głównej AM w Warszawie, Biblioteki Głównej CMKP, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i innych.

Hobby: literatura współczesna, film fabularny i dokumentalny, stare fotografie (www.dawnetatry.pl), historia Polski, Kresy Wschodnie (www.nawolyniu.pl), sport (pływanie, jogging). Od 2015 roku startuje w biegach długodystansowych (m.in. w triadzie patriotycznej "Zabiegaj o pamięć", na którą składają się: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości).
Kontakt: jkosiaty@esculap.pl


Góral w Warszawie, czyli...

Pochodzę z Nowego Sącza, jednego z najstarszych miast Małopolski (lokowanego 8 listopada 1292 r.), gdzie przy ul. Kilińskiego 92, nad rzeką Kamienicą (dopływem Dunajca) spędziłem szczęśliwe lata dzieciństwa. A tak moje rodzinne strony, czyli Beskid Sądecki, opisuje Wojciech Nowicki w recenzji książki "Beskid Sądecki - dookoła Polski" (Wydawnictwo Pascal, 2001):

"Beskid Sądecki nie jest ani najwyższym, ani szczególnie dzikim pasmem polskich Karpat, lecz być może najbardziej "klasycznym", z soczystymi lasami, umiarkowanie stromymi zboczami i realną (jeszcze) możliwością spotkania wilka albo rysia.

Nigdzie indziej w Polsce górom nie towarzyszą tak potężne rzeki, nigdzie też - może poza Kotliną Kłodzką - nie skupia się na małej przestrzeni tak wiele renomowanych uzdrowisk, z których każde jest inne: Krynica zdumiewa przedwojenną świetnością i dużymi ambicjami, Żegiestów i Muszyna zachwycają krajobrazami (jedno dzikim, drugie sielankowym), z cichej Piwnicznej zapamiętuje się rynek i raj narciarski w Suchej Dolinie, a Szczawnica ma potencjalnie wszystko - wspaniałe położenie, Dunajec i świetną bazę sanatoryjną.

O czym się myśli, wędrując po Sądecczyźnie? O Łemkach, po których zostały malutkie cerkwie, o pionierze ochrony przyrody, hrabim Stadnickim z Nawojowej, o dżentelmenach w cylindrach snujących się niegdyś po deptakach uzdrowisk, o świętej Kindze... Ale przede wszystkim o cudownych krajobrazach, pięknych zachodach słońca, urokliwych miasteczkach i wspaniałych szlakach, które co roku przyciągają zakochanych w Beskidach turystów."


Beskid Sądecki. Widok z Jaworzyny.

Mieszkańcom Beskidu Sądeckiego wiele zawdzięczam i zachowam ich na zawsze w swojej wdzięcznej pamięci. Od wielu lat mieszkam i pracuję w Warszawie, ale odwiedzając rodzinne strony zdarza mi się zanucić czasem w ciszy "Góralu, czy Ci nie żal, góralu wracaj do hal..." (góralom z pobliskich Tatr poświęciłem serwis: Górale i Tatry na starych fotografiach).

Przodkowie


Rodzina Kosiatych. Nowy Sącz, 1924 r.

Mój pradziadek ze strony ojca - Jan Kosiaty (1863-1928) (na powyższym zdjęciu siedzi pośrodku) był nauczycielem, kierownikiem Szkoły Powszechnej w Wierzchosławicach, a następnie Szkoły Powszechnej nr 3 im. J. Kochanowskiego w Nowym Sączu. Brał udział w ufundowaniu Sanatorium Nauczycielskiego w Zakopanem w 1924 roku. Należał do Sodalicji Mariańskiej i przyjaźnił się z Wincentym Witosem, który był jego sąsiadem w Wierzchosławicach. Ożenił się z Jadwigą Michalską (1871-1914) - niestety, nie ma jej na powyższym zdjęciu - zmarła młodo, w wieku zaledwie 43 lat. Na fotografii pierwsza z lewej siedzi druga żona Jana Kosiatego - Jadwiga z domu Magierowska (1870-1956) primo voto Tabeau, z którą wziął ślub cztery lata po śmierci pierwszej żony.
Jan Kosiaty z Jadwigą z d. Michalską mieli sześcioro dzieci:

 • Aleksander Kosiaty (1892-1923) - nie ma go na zdjęciu (zmarł w 1923 r.). Był nauczycielem w szkole powszechnej. W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej został przymusowo powołany do służby w armii austriackiej. Podczas walk z Rosjanami dostał się do niewoli i został zesłany na Sybir. W czasie Rewolucji Październikowej 1917 roku zaciągnął się w Omsku jako ochotnik do V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich i walczył na pociągach pancernych po stronie "białych" z bolszewikami (za męstwo i odwagę został odznaczony Krzyżem Walecznych).
 • Michał Kajetan Kosiaty (1893-1968) - (na zdjęciu w białym habicie). Dominikanin, uczył religii w Szkole Powszechnej w Tarnobrzegu-Dzikowie.
 • Jan Kosiaty (1901-1940) - na zdjęciu stoi pierwszy od lewej. Jako oficer Wojska Polskiego (kapitan w 4 PSP i KOP) brał udział w walkach niepodległościowych w 1920 i 1939 r. (m.in. w obronie Lwowa), następnie był więźniem obozu w Starobielsku; zginął zamordowany przez NKWD w 1940 roku.
 • Edward Kosiaty - był nauczycielem (stoi na zdjęciu trzeci od lewej).
 • Czesław Kosiaty (1910-1949) - to mój dziadek (na zdjęciu stoi pierwszy od prawej). Ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, brał udział w kampanii wrzeœniowej w 1939 r. Po ucieczce z niemieckiej niewoli w Krasnymstawie przedostał się do Lwowa (pracował jako weterynarz w Winnikach pod Lwowem), a następnie do Nowego Sącza (fałszując dokumenty weterynaryjne zaopatrywał tamtejsze oddziały Armii Krajowej w żywność). Po wojnie założył pierwszą państwową lecznicę dla zwierząt w Nowym Sączu w 1947 roku.
 • Zofia Kosiaty (1890-1963), po mężu Krokowska - jedyna córka, siedzi jako piewsza z prawej.

Babcia - Maria Kosiaty (1911-2005) - ukończyła studia pedagogiczne w Krakowie, a także studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (uzyskując tytuł Magistra Nauk Agrotechnicznych). Pracowała m.in. w Stacji Hodowli Roślin w Aleksandrówce. Później, przez wiele lat uczyła w Nowym Sączu języka esperanto. Była honorowym członkiem Polskiego Związku Esperantystów, a także członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Pradziadkowie ze strony mamy - Jadwigi Kosiaty (1940-2009) odbyli na początku XX wieku długą podróż "za chlebem" do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, by powrócić po kilku latach i osiąść na stałe ponownie w Nowym Sączu.


Dziadkowie (ze strony Mamy): Genowefa i Józef Stach (Nowy Sącz, lata 30-te XX w.)

Babcia - Genowefa Stach (1907-2000) - ukończyła Gimnazjum Pedagogiczne im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i pracowała jako nauczycielka (m.in. przez wiele lat w Szkole im. Adama Mickiewicza w N. Sączu).

Dziadek - Józef Stach (1910-1982) - był rolnikiem, pracował również jako inspektor rolny w PZU. Miał piękny głos, śpiewał w chórze "Echo", a później także w Chórze Kolejowym pana Paszyńskiego.

Rodzice


Rodzice: Jadwiga i Krzysztof Kosiaty (zdjęcia z okresu studiów).

Mój Tata - Krzysztof Kosiaty (1942-2012) był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, jeździł na nartach i latał na szybowcach (szkolił się na kursie szybowcowym w Aeroklubie Podhalańskim); mgr inż. mechanik, ukończył Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Warszawskiej i odbył staż pracując w zakładach samochodowych Alfa Romeo w Mediolanie we Włoszech (tam nauczył się języka włoskiego). Po powrocie do Polski, jako pracownik naukowy, zajmował się konstrukcją opancerzonych wozów bojowych w Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku pod Warszawą. Następnie pracował w firmie Explo-Naft nad dodatkami uszlachetniającymi do paliw samochodowych. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej w Warszawie.

Moja Mama - Jadwiga Kosiaty (1940-2009) z domu Stach, po ukończeniu Śląskiej Akademii Medycznej, zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych i pracowała przez kilka lat w Chorzowie (gdzie też było mi dane przyjść na świat). Później rodzice przeprowadzili się do Warszawy. Mama przez wiele lat była kierownikiem Przychodni Rejonowej przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie (przeniesionej następnie, po oddaniu pomieszczeń przychodni Zakonowi Sióstr Nazaretanek, na ul. Iwicką).

Młodszy brat - Piotr Kosiaty, urodzony już w Warszawie, ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i zajmuje się obecnie funduszami europejskimi w jednym z ministerstw.

Na początku była medycyna...

Jestem lekarzem, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1995; obecnie uczelnia ta nosi nazwę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W życiu było mi jednak dane pracować dodatkowo w różnych zawodach, np. jeszcze podczas nauki w liceum (VI L.O. im. Tadeusza Reytana w Warszawie, matura w 1989 r.), w wolne dni wypiekałem chleb w piekarni przy ul. Racławickiej; w wakacje pracowałem w szklarniach w Mysiadle, pakowałem mleko w mleczarni w Krynicy, pracowałem także na farmie krów w Holandii (Leeuwarden) oraz odnawiałem domy w Szwecji (w Sztokholmie i na wyspie Oland).

Podczas studiów na Akademii Medycznej sprzedawałem książki, wieczorami uczyłem obsługi Macintoshy i grafiki komputerowej w Policealnym Studium Plastycznym przy ul. Stawki w Warszawie oraz prowadziłem wykłady i kursy komputerowe dla studentów medycyny i lekarzy w Zakładzie Informatyki Medycznej oraz Bibliotece Głównej AM.

W tym czasie rozpocząłem również prowadzenie kursów internetowych dla osób niepełnosprawnych w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przy ul. Twardej w Warszawie (1997-2003). W zajęciach tych brały udział osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, m.in. ze stwarnieniem rozsianym, mózgowym porażeniem dziecięcym, po wypadkach komunikacyjnych i udarach mózgu a także z epilepsją.

W latach 1997-2000, biorąc udział w programie "Internet dla lekarzy" Fundacji im. Stefana Batorego, prowadziłem wyjazdowe szkolenia internetowe dla lekarzy w 24 szpitalach w Polsce oraz uczestniczyłem w tworzeniu klubów internetowych m.in. w Bibliotece Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz w Bibliotece Głównej AM.

Trzykrotnie byłem stypendystą Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Nancy we Francji (w ramach międzynarodowego programu "Computer Assisted Learning"). Zajmowałem się tam pisaniem multimedialnych symulacji przypadków klinicznych z różnych dziedzin medycyny (w ten sposób powstał m.in. mój program komputerowy "Nabyte wady serca w podstawowej diagnostyce ambulatoryjnej"). Prace te przedstawiałem na kilku międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. dwukrotnie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

W 1997 roku za edukacyjny program komputerowy "Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka" otrzymałem z rąk J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie - prof. Andrzeja Górskiego - nagrodę indywidualną II stopnia. W 1998 roku w ramach stypendium naukowego Fundacji Amerykańsko-Austriackiej, wyjechałem do zamku w Salzburgu (Austria). Zajęcia dotyczące różnych problemów medycyny obrazowej prowadzili tam wykładowcy z Cornell University Medical College z USA.

Po studiach przez pięć lat pracowałem w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie, początkowo na oddziale udarów mózgu Kliniki Neurologicznej, a później w II Zakładzie Radiologii Klinicznej, gdzie zajmowałem się wykonywaniem kontrastowych badań radiologicznych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, ultrasonografią oraz radiologią interwencyjną (m.in. balonikowaniem naczyń i zakładaniem stentów).

W 1999 roku ukończyłem kurs administratora Windows NT, certyfikowany przez Microsoft, a w 2000 r. zdałem egzaminy i uzyskałem Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ang. European Computer Driving Licence) nr PL-0100244.

Od 2000 roku do chwili obecnej pełnię obowiązki redaktora naczelnego portalu internetowego dla lekarzy Esculap.com oraz założyłem i prowadzę inne serwisy medyczne, literackie i historyczne.

Od 2003 roku jestem wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego), a także w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.

W wolnym czasie podróżuję (odwiedziłem już Brazylię, Izrael, USA, Belgię, Holandię, Luksemburg, Austrię, Niemcy, Francję, Włochy, Grecję, Szwecję, Hiszpanię, Węgry, Czechy, Litwę, Łotwę i Ukrainę). Interesuję się literaturą i współczesną poezją polską (zapraszam do serwisu "Listy z krainy snów"), filmem dokumentalnym, historią Kresów Wschodnich II RP (Wołyń naszych przodków), starymi zdjęciami (Górale i Tatry na starych fotografiach). Aby nie zardzewieć do końca pływam oraz startuję w wielu biegach (m.in. w triadzie patriotycznej "Zabiegaj o pamięć", na którą składają się: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości). 4-tego listopada 2018 roku zdobyłem medal w największym i najsłynniejszym biegu na świecie - New York City Maratonie (ponad 52 tys. biegaczy ze wszystkich państw dopingowało wtedy na całej trasie 2,5 mln kibiców).

Starty w biegach (czasów nie podaję,
ponieważ cały czas poprawiam swoje "życiówki"):
 1. 24.04.2015 - Bieg OSHEE (nr 16368)
  (w ramach Orlen Warsaw Marathon)
 2. 3.05.2015 - XXV Bieg Konstytucji 3 Maja (nr 3364)
 3. 25.07.2015 - XXV Bieg Powstania Warszawskiego
  (nr 2097)
 4. 27.09.2015 - III Bieg na Piątkę (PZU) (nr 23442)
 5. 11.11.2015 - XXVII Bieg Niepodległości (nr 5317)
 6. 3.05.2016 - XXVI Bieg Konstytucji 3 maja (nr 1236)
 7. 11.06.2016 - X Bieg Ursynowa (nr 1886)
 8. 23.07.2016 - XXVI Bieg Powstania Warszawskiego
  (nr 2280)
 9. 11.09.2016 - IX Bieg Rotmistrza Pileckiego (nr 95)
 10. 25.09.2016 - IV Bieg na Piątkę (PZU) (nr 20136)
 11. 11.11.2016 - XXVIII Bieg Niepodległości (nr 2855)
 12. 26.02.2017 - Bieg "Tropem Wilczym" (nr 2166)
 13. 3.05.2017 - XXVII Bieg Konstytucji 3 maja (nr 4877)
 14. 3.06.2017 - XI Bieg Ursynowa (nr 405)
 15. 16.07.2017 - Triathlon Iron Man (1/8 M) - Nieporęt
  (nr 771)
 16. 29.07.2017 - XXVII Bieg Powstania Warszawskiego
  (nr 2213)
 17. 2.09.2017 - 4F Piątka Praska (nr 431)
 18. 10.09.2017 - VI Wielka Ursynowska
  (Tor Wyścigów Konnych na Służewcu - nr 151)
 19. 10.09.2017 - X Bieg Rotmistrza Pileckiego (nr 346)
 20. 17.09.2017 - Survival Race 2017 (nr 6371)
 21. 11.11.2017 - XXIX. Bieg Niepodległości (nr 5300)
 22. 14.01.2018 - XII Bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (z okazji 26. Finału WOŚP, Warszawa - nr 1717)
 23. 4.03.2018 - Bieg "Tropem Wilczym" (nr A049)
 24. 15.04.2018 - Bieg SGH w Warszawie (nr 717)
 25. 22.04.2018 - Bieg OSHEE (nr 15603)
  (w ramach Orlen Warsaw Marathon)
 26. 2.05.2018 - Bieg Flagi Narodowej (nr 870)
 27. 3.05.2018 - XXVIII Bieg Konstytucji 3 Maja (nr 3157)
 28. 13.05.2018 - Triathlon Nadwiślański (nr 28)
 29. 18.05.2018 - Bieg Nocny "Botaniczna Piątka"
  w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (nr 77)
 30. 16.06.2018 - XII Bieg Ursynowa (nr 1041)
 31. 30.06.2018 - IV Bieg im. Stanisława Tyma (nr 278)
  (po schodach na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki)
 32. 28.07.2018 - XXVIII Bieg Powstania Warszawskiego (nr 2656)
 33. 19.08.2018 - VIII Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego (nr 215)
 34. 1.09.2018 - 4F Piątka Praska (nr 174)
 35. 9.09.2018 - VII Wielka Ursynowska
  (Tor Wyścigów Konnych na Służewcu - nr 206)
 36. 15.09.2018 - X Triathlon Warszawski (nr 11)
 37. 30.09.2018 - VI T-Mobile Bieg na Piątkę (nr 23669)
 38. 28.10.2018 - Bieg "Botaniczna Piątka” (edycja jesienna)
  w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (nr 303)
 39. 3.11.2018 - Bieg "Dash to the Finish Line"
  Nowy Jork, USA (nr 7014)
 40. 4.11.2018 - New York City Marathon
  Nowy Jork, USA (nr 71254)
 41. 17.11.2018 - Cross Rosłon Kabaty (nr 171)
  (bieg przełajowy w Lesie Kabackim)
 42. 2.12.2018 - Bieg Mikołajów (AWF Warszawa, nr 497)
 43. 26.01.2019 - XXX Warszawski Triathlon Zimowy
  (Tor Łyżwiarski Stegny, nr 132)
 44. 3.03.2019 - VII Bieg "Tropem Wilczym"
  (pamięci Żołnierzy Wyklętych, nr 133)
 45. 10.03.2019 - "Vitality Big Half Marathon"
  (Londyn, nr 11774)
 46. 7.04.2019 - III Bieg o Złotą Podkowę
  Kasztanki Marszałka (Sulejówek, nr 186)
 47. 14.04.2019 - Bieg OSHEE (nr 15476)
  (w ramach Orlen Warsaw Marathon)
 48. 27.04.2019 - Bieg Wokół ZOO (nr 700)
  (Warszawski Ogród Zoologiczny)
 49. 2.05.2019 - VII Bieg Flagi Narodowej (nr 772)
  (Centrum Olimpijskie w Warszawie)
 50. 3.05.2019 - XXIX Bieg Konstytucji 3 Maja (nr 4075)
  (Agrykola w Warszawie)
 51. 17.05.2019 - Nocny Bieg "Botaniczna Piątka”
  w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (nr 266)
 52. 15.06.2019 - I Górski Bieg Zająca w Górze Kalwarii
  - bieg przełajowy w temp. 34 st. C (nr 74)
 53. 23.06.2019 - II Bieg Super Taty (Dad's Day)
  - Stadion Lekkoatletyczny, ul. Podskarbińska (nr 26)
 54. 27.07.2019 - XXIX Bieg Powstania Warszawskiego
  - Stare Miasto, Wybrzeże Kościuszkowskie (nr 7001)
 55. 31.07.2019 - Mila Kusocińskiego (nr 537)
  - Łazienki Królewskie w Warszawie
 56. 31.08.2019 - 4F Piątka Praska (nr 2331)
  - nocny bieg na warszawskiej Pradze
 57. 7.09.2019 - XI Bieg Frog Race (nr 210)
  Żabieniec koło Piaseczna
 58. 8.09.2019 - III Królewski Festiwal Biegowy (nr 737)
  Wilanów w Warszawie
 59. 14.09.2019 - IV Bielański Bieg Dzika (nr 149)
  Park Młociński, Warszawa
 60. 21.09.2019 - XII Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego
  Warszawa-Żoliborz (nr 605)
 61. 28.09.2019 - IV Bieg na Kopiec Powstania Warszawskiego
  Warszawa-Czerniaków (nr 190)
 62. 29.09.2019 - Bieg na Piątkę (nr 22051)
  przy okazji 41. Maratonu Warszawskiego
 63. 19.10.2019 - I Festiwal Biegowy w Zielonce (nr 20)
  (bieg wokół Jeziora Glinianki)
 64. 10.11.2019 - Narodowy Bieg Stulecia "Od Bałtyku do Tatr"
  Centrum Olimpijskie w Warszawie (nr 53)
 65. 11.11.2019 - XXXI Bieg Niepodległości w Warszawie
  - 22 tys. uczestników (nr 7450)
 66. 23.11.2019 - III Bieg Olszynki Grochowskiej
  Warszawa - Praga Południe (nr 463)
 67. 1.12.2019 - Bieg Świętych Mikołajów
  Tor Wyścigów Konnych na Służewcu (nr 324)
 68. 11.01.2020 - XIV Bieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (z okazji 28. Finału WOŚP - nr 207)
 69. 8.02.2020 - XV Bieg Wedla (nr 211)
  (Park Skaryszewski w Warszawie)
Zagadka:
- Co robi lekarz w wolnym czasie
(poza czytaniem poezji i książek historycznych)?
- Ćwiczy nowe techniki operacyjne. :-)


Tuż przed "biegiem komandosów"
Survival Race 2017...


Największy i najsłynniejszy
bieg na świecie
New York City Marathon 2018


Ponad 52.000 biegaczy,
a wzdłuż trasy 2,5 mln kibiców!


Stolica Zjednoczonego Królestwa zdobyta!
Vitality Big Half Marathon


Start niedaleko Tower Bridge.
Londyn, UK (10.03.2019)

Kontakt: Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl


Strona główna