Przejście przez Konia na Lodowym, fot. K. Buszczyński.